PROFIL TENAGA KEPENDIDIKAN

Ina Susanti, A.Md
Kepala Tata Usaha / Administrasi

Halo, perkenalkan nama  saya Ina Susanti, A.Md,  saya adalah Kepala Tata Usaha / Administrasi

Fajar Nurul Hidayati, S.Pd.
Tata Usaha / Administrasi

Halo, perkenalkan nama  saya Fajar Nurul Hidayati, S.Pd.,  saya adalah Tata Usaha / Administrasi

Nasichul Wasi'an, S.Kom.
Tata Usaha / Administrasi

Halo, perkenalkan nama  saya Nasichul Wasi'an, S.Kom.,  saya adalah Tata Usaha / Administrasi

Eka Sari Pratiwi, S.Kom
Tata Usaha / Administrasi

Halo, perkenalkan nama  saya Eka Sari Pratiwi, S.Kom.,  saya adalah Tata Usaha / Administrasi

Reza Fahrudin Hakim, S.E
Tata Usaha / Administrasi

Halo, perkenalkan nama  saya Reza Fahrudin Hakim, SE.,  saya adalah Tata Usaha / Administrasi

Fitri Prasistiyani, A.Md.
Tenaga Perpustakaan

Halo, perkenalkan nama  saya Fitri Prasistiyani, A.Md.,  saya adalah Tenaga Perpustakaan

Achmad Syafii
Security / Penjaga Sekolah

Halo, perkenalkan nama  saya Achmad Syafii,  saya adalah Security / Penjaga Sekolah

Agung Ariyanto
Tenaga Keamanan

Halo, perkenalkan nama  saya Agung Ariyanto,  saya adalah Tenaga Keamanan Sekolah

Ahmad Musoffak
Tenaga Keamanan

Halo, perkenalkan nama  saya Ahmad Musoffak,  saya adalah Tenaga Keamanan Sekolah

Muhammad Al Faruq Ulumuddin
Tenaga Keamanan

Halo, perkenalkan nama  saya Muhammad Al Faruq Ulumuddin,  saya adalah Tenaga Keamanan Sekolah

Mochammad Idrus
Tenaga Kebersihan

Halo, perkenalkan nama  saya Mochammad Idrus,  saya adalah Tenaga Kebersihan Sekolah

Wahyuningsih
Tenaga Kebersihan

Halo, perkenalkan nama  saya Wahyuningsih,  saya adalah Tenaga Kebersihan Sekolah

Ahmad Ali Ramadhan
Tenaga Kebersihan

Halo, perkenalkan nama  saya Ahmad Ali Ramadhan,  saya adalah Tenaga Kebersihan Sekolah

Mokh. Rifai
Tenaga Kebersihan

Halo, perkenalkan nama  saya Mokh. Rifai,  saya adalah Tenaga Kebersihan Sekolah

Mujianto
Tenaga Kebersihan

Halo, perkenalkan nama  saya Mujianto,  saya adalah Tenaga Kebersihan Sekolah